Rubrik
In English! 
Danskurser


 
Vad är Nöjesdansakuten Privatlektioner Vad är Nöjesdansakuten Bröllopsvals Vad är Nöjesdansakuten Om dansernaVad är Nöjesdansakuten


ARKIV - TIDIGARE KURSER

Här kan du se vilka kurser som getts tidigare år och läsa mer om innehållet i dem. Följ länkarna för beskrivningar av kurserna eller läs nedan för en sammanfattning.

Program med beskrivningar av kurserna

   
- Hösten 2011    - Våren 2011   
- Hösten 2010 - Våren 2010
- Hösten 2009 - Våren 2009
- Hösten 2008 - Våren 2008
- 2004-2007

ARCHIVE - EARLIER COURSES

Here you can see which courses have been given earlier years and read more about them. Follow the links for descriptions of the courses of see below for a summary.

Programmes with description of the courses

   
- Hösten 2011    - Spring 2011   
- Autumn 2010 - Spring 2010
- Autumn 2009 - Spring 2009
- Autumn 2008 - Spring 2008
- 2004-2007Översikt över danskurserna

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Overview over the dance courses

2011 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

Våren 2011

- Bugg 23/1-20/2
- Latindanser 13/2-20/3
- Foxtrot & Wienervals 27/3-1/5
- Snabbkurser i vals för par (1 ggn/kurs) 13/3, 8/5, 22/5
- Snabbkurser och dansträning i maj

***********************

Hösten 2010


- Första-hjälpen-kurs i dans 12/9
- Modern vals 19/9-7/11
- Snabbkurs i samba 26/9 + 3/10
- Tango & quickstep 24/10-5/12 (+12/12)
- Svenska traditionella pardanser 14/11-12/12


Våren 2010

- Cha cha, nybörjare, 17/1-31/1. 
- Tango fortsättning, 17/1-31/1 (efter cha cha-kursen) 
- Baldans, nybörjare, 14/2-18/4. 
- Wienervals som egen kurs, 11/4-18/4. 
- Snabbkurs i vals för par, 25/4 (16.15-18.00)!
- Snabbkurs i bugg 16/5-23/5 (16.15-18.00)! 
- Baldans, repetitionslektion, 16/5 och träning, 23/5.
- Snabbkurs inför balen, 29/5 trol. 11-13. 


***********************

Hösten 2009

- Första-hjälpen-kurs i dans 6/9
- Allmänbildningskurs i dans, i två delar:
- Bugg 13/9-4/10
- Foxtrot, vals & schottis, 11/10-8/11 (ej 18/10)
- Tango, 15/11-13/12


Våren 2009

- Bugg 18/1-15/2
- Baldanser, 22/2-26/4
- Cha cha & Salsa, 3/5-31/5


***********************

Hösten 2008

- Första-hjälpen-kurs i dans 14/9
- Nybörjarkurs i cha cha, 6 ggr från 21/9
- Partydanser, 3 ggr från 28/9
- Snabbkurs i grundläggande vals, 1 ggn 19/10
- Tango & Quickstep, 5 ggr från 26/10
- Bugg & Samba, 3 ggr från 30/11


Våren 2008

- Nybörjarkurs i baldans, särskilt till storbandsmusik 3/2-27/4, 8+2 ggr.
(foxtrot, modern vals och quickstep + wienervals). 
- Tango, cha cha och ngt mer 4/5-1/6. 

***********************

Hösten 2007

1. Första-hjälpen-kurs i dans 16/9, 1 gång. 
2. Kurs i tango, rumba, mambo och jive  30/9-11/11 (ej 21/10), 6 ggr. 
3. Juldanskurs i svenska danser 18/11-16/12, 5 ggr


Våren 2007

1. Första-hjälpen-kurs i dans 18/2 (ev. också 29/4), 1 gång. 
2. Nybörjarkurs i baldans 25/2-29/4 (ej 11/3, 8/4, 15/4), 7 ggr
3. Fortsättningskurs 6/5-3/6, 5 ggr

***********************


Hösten 2006

1. Första-hjälpen-kurs i dans 24/9
2. Allmänbildningskurs i dans 1/10-5/11
3. Introduktion i tävlingsdans 12/11-10/12


Våren 2006

 - Danskurs för baler och andra stora fester (nybörjarkurs i foxtrot, vals och wienervals om 8 gånger)
 - Första-hjälpen-kurs i dans (snabbkurs för folk med "två vänsterfötter")

***********************

Våren 2005

Danskurs för stora fester och bal!


***********************

Våren 2004

Gamla danser för moderna dansare - nybörjarkurs i svensk folkdans/gammeldansSpring 2011


- Bugg 23/1-20/2
- Latin dances13/2-20/3
- Foxtrot & Viennese waltz 27/3-1/5
- Quick courses in waltz for couples (1 time/course) 13/3, 8/5, 22/5
- Quick courses and dance practise in May

***********************

Autumn 2010

- First-Aid-course in dancing 12/9
- Modern waltz  19/9-7/11
- Quick course in Samba 26/9 + 3/10
- Tango & Quickstep 24/10-5/12 (+12/12)
- Swedish traditional couple dances 14/5-12/12


Spring 2010


- Cha cha, beginners, 17/1-31/1. 
- Tango intermediate, 17/1-31/1 (after the cha cha-course),
- Ballroom dances, beginners, 14/2-18/4. 
- Viennese waltz as a separate course, 11/4-18/4. 
- Quick course in Waltz for couples, 25/4 (16.15-18.00)! 
- Quick course in Bugg 16/5-23/5 (16.15-18.00)! 
- Ballroom dances, repetition lesson, 16/5 and practise, 23/5.
- Quick course for the ball, 29/5 probably 11-13. 


***********************

Autumn 2009

- First-Aid-course in dancing 6/9
- Common knowledge-course in dancing, in two parts:
- Bugg, 13/9-4/10
- Foxtrot, Waltz & Schottis, 11/10-8/11 (not 18/10)
- Tango, 15/11-13/12 

Spring 2009

- Bugg, 18/1-15/2
- Ballroom dances, 22/2-26/4
- Cha cha & Salsa, 3/5-31/5***********************

Hösten 2008

- First-Aid-course in dancing, 14/9
- Beginners course in Cha cha, 6 times starting 21/9
- Partydances, 3 times starting 28/9
- Quick course in basic Waltz, 1 time 19/10
- Tango & Quickstep, 5 times starting 26/10
- Bugg & Samba, 3 times starting 30/11


Spring 2008

- Beginners course in ballroom dances, especially to big band music 3/2-27/4, 8+2 times
(Foxtrot, Modern waltz and Quickstep+Viennese waltz). 
- Tango, Cha cha and more 4/5-1/6.


***********************

Autumn 2007

1. First-Aid-course in dancing 16/9, 1 time. Register not later than 12/9!
2. Course in tango, rumba, mambo and jive, 30/9-11/11 (not 21/10), 6 times.
3. Christmas dance course in Swedish dances 18/11-16/12, 5 times

Spring 2007

1. First-Aid-course in dancing 18/2 (ev. also 29/4), 1 time. 
2. Beginners course in ballroom dancing , 25/2-29/4 (not 11/3, 8/4, 15/4), 7 times
3. Intermediate course 6/5-3/6, 5 times


***********************

Autumn 2006

1. First-Aid-course in dancing 24/9
2. Let's Dance 1/10-5/11
3. Strictly Ballroom 12/11-10/12


Spring 2006

 - Dance course for balls and other big events (beginners course in ballroom dancing on 8 Sundays).
 - First-Aid course in dancing (quick course for people with "two left feet")


***********************

Spring 2005


Dancing course for big events and balls!


***********************

Spring 2004

Old dances for modern dancers - beginners course in swedish traditional dances


   © Nöjesdansakuten, webmaster
Senast uppdaterad 150206