Nöjesdansakuten Danskurs på Chalmers / Dance course at Chalmers Chalmers danssällskap

StartsidanDanskurserAnmälanInformationMer... Start pageDance coursesRegisterInformationMore...

KARTA ÖVER WEBBSIDAN

Startsidan - kort info om danskurser och nyheter
Danskurser - all info om danskurserna
Anmälan - kort info om hur man anmäler sig till en kurs
Information - allt man behöver veta om kurserna och dansskolan

Mer - Länkar till danserna, video, musik och enkäter

Danserna - översikt över de danser det finns mer information om
- Modern vals
- Wienervals
- Tango (internationell)
- Quickstep
- Länk till bröllopsvalssidan
- Cha cha
- Rumba
- Samba
- Bugg
- Foxtrot
- Traditionella svenska pardanser
(Vals, schottis, snoa, polka, hambo)

Video - översikt över de danser det finns videoklipp på
- Modern vals
- Wienervals
- Tango (internationell)
- Quickstep
- Slowfox
- Cha cha
- Rumba
- Samba
- Jive
- Bugg
- Foxtrot
- Gammalvals
- Schottis
- Hambo

Musik - länkar till Youtube för alla danser det finns information om ovan

Om tävlingsdans - lite info om vad tävlingsdans är

Enkäter
- Kursutvärdering, alla kurser
- Kursutvärdering, alla kurser, separat sida
- Enkät om förbättringar av hemsidan
- Resultat från enkät om höstens kurser, sommaren 2010

Arkiv - Tidigare danskurser

Videoklipp från tävlingar och uppvisningarMAP OVER THE WEBSITE

Startpage - short info about the dance courses and news
Dance courses - all info about the dance courses
Register - short info on how to register to the dance courses
Information - all you need to know about the dance courses and the dance school

More - Links to the dances, videos, musik and inquiries

Dances - overview of the dances that you can read more information about
- Modern waltz
- Viennese waltz
- Tango (international)
- Quickstep
- Link to the wedding waltz-page (in Swedish)
- Cha cha
- Rumba
- Samba
- Bugg
- Foxtrot
- Traditional Swedish couple dances
(Waltz, Schottishe, Snoa, Polka, Hambo)

Video - overview of the dances you can watch video clips on
- Modern waltz
- Viennese waltz
- Tango (international)
- Quickstep
- Slowfox
- Cha cha
- Rumba
- Samba
- Jive
- Bugg
- Foxtrot
- Old-time or traditional waltz
- Schottis
- Hambo

Music - links to Youtube for all dances with information above

About competition dancing - some information about competition dances

Inquiries
- Course evaluation, all courses
- Course evaluation, all courses, separate page
- Survey about improvement for the website
- Results from the inquiry about the autumns courses, summer of 2010

Archive - Earlier dance courses

Video clips from competitions and shows

Sidan skapad 101013 av Marika Lagervall och uppdaterad 110326