Arkiv

HÖSTEN 2011

Den planerade kursen i Svenska pardanser som skulle ha blivit min sista innan en längre paus har tyvärr blivit inställd. I stället blir den ersatt av ett engångstillfälle söndag 11/9, se mer information nedan.

Söndagarna 25/9-16/10 kommer jag att ha lediga tider för privatlektioner, hör av dig om du är intresserad för mer information. Ev. kan hända att den nya styrelsen tar över någon tid, men det är inte klart än.

Efter denna period kommer jag att ta en längre paus från danskurserna, och jag hoppas att styrelsen och alla ni som vill ha danskurser hittar andra som vill ta över tills vidare!

Om styrelsen ordnar ytterligare kurser med andra lärare kommer jag att försöka lägga länkar till informationen här, åtminstone till en början. Se dansföreningens webbsida.

  *   *   *   *   *  

Tidigare kurser
Om du är nyfiken på vilka kurser som har getts tidigare hittar du programmen här:
Kursarkiv 2004-2011


AUTUMN 2011

The planned course in Swedish couple dances, that would have been my last before a longer pause have unfortunately been cancelled. Instead it will be replaced by a one-time-course Sunday 11/9, see more information below.

On the Sundays 25/9-16/10 I will have times for private lessons, get in touch with me if you are interested to get information.I may also happen that the new board take over some of the times, it nothing is set yet.

After this period I will have a longer pause from the dance courses, and I hope that the board and everyone else who want dance courses find others who can take over for the time beeing!

If the board arranges other dance courses with other teachers I will try to put links to the information here, at least in the beginning. See the dance societys webpage.

  *   *   *   *   *  

Earlier courses
If you are curious about which courses have been given before you can find the programmes here: Course archive 2004-2011


Kick-off med Svenska pardanser, 11/9

Som en avslutning för mig och som en kick-off för läsåret och den nya styrelsen blir det en engångskurs nu på söndag och jag hoppas att många kommer på den!

Innehåll: vi dansar en av favoritdanserna från förra hösten (pariserpolka), en ny dans som jag inte lärt ut tidigare (bitte mand i knibe) och om vi hinner ev. också något mer enkelt. Den första dansen är en pardans som går utmärkt att dansa till t.ex. buggmusik, medan den andra är en pardans i grupp där alla dansar samma sak samtidigt. Den nya dansen är en valsbaserad ursprungligen dansk gillesdans.
Det går utmärkt att komma som ren nybörjare, jag kommer att ta allt från början.

Se videoklipp på några av danserna här och mer information om danserna här!Tid: 17.15-19.00 
Plats: Scaniasalen
Avgift60 kr . Alla får medlemspriset eftersom detta bara är en gång, men det finns möjlighet att betala medlemavgift vid lektionen för senare behov.


Rabatt:
Du som gick  kursen "Traditionella svenska pardanser" förra hösten  går för halva priset.

Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 11/9  kl. 12 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet. Om jag inte hinner ge bekräftelse via e-post kan du bara komma till lokalen.Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)


Kick-off with Swedish couple dances, 11/9

As a closure for my courses and as a kick-off for the autumn and the new board, there will be a one-time-course on Sunday 11/9 and I hope that many will come to it!

Content: we will dance one of the favorites from last autumn (pariserpolka), one new dance that I haven't taught before (bitte mand i knibe) and if we'll have time left maybe something more and easy. The first dance is a couple dance that works fine to for example bugg music, and the other is a couple dance in group where everyone dance the same thing on the same time. The new dance is a waltz-based and originally Danish guild dance.
It works perfectly to come as a beginner, I'll take everything from the beginning.

See video clips on a few of the dances here and more information about the dances here!

Time: 17.15-19.00 
Place:
the  Scania hall 

Fee 60 kr. Everyone gets the membership price since this is just one time, but you'l have possibilites to pay membership fee at the lesson for later use.

Discount
You who attended the course "Traditional Swedish couple dances" last autumn pay half price.


Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others. More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  11/9, at lunchtime (12) to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.


The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)
INSTÄLLD

Svenska (traditionella) pardanser, 11/9-9/10 (5 ggr)


För min sista kurs på ett tag har jag valt att köra den kurs jag tyckte var roligast förra året en gång till, fast lite förbättrad! Därför kommer kursen att handla om traditionella svenska pardanser. Vi kommer att gå igenom några vanliga och enkla pardanser, med olika varianter, bl.a. snoa, schottis och vals. Till skillnad från många andra danser har många av de här ett fast mönster som upprepas och detta kan vara väldigt enkelt eller svårare. Vi kommer främst att dansa ganska enkla danser med fokus på att dansen ska vara rolig och social. Vi kommer också att blanda traditionell och modern musik. Om du gick kursen förra året får du rabatt, se nedan. Kursen funkar bra för rena nybörjare.

Se videoklipp på några av danserna här och mer information om danserna här!

Mer information kommer troligen också att läggas ut under kursens gång.

Tid: 17.15-19.00 (obs. ändrad sedan förra terminen)
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång 60 kr för medlemmar / 80 kr för övriga
(notera att alla medlemsskap måste förnyas)
Hela kursen: 250 kr  / 300 kr

Rabatt:
Du som gick  kursen "Traditionella svenska pardanser" förra hösten  går denna kurs för halva priset. Du kan välja att betala per gång eller hela kursen, erbjudandet gäller båda.

Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 8/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)


CANCELLED

Swedish (traditional) couple dances
11/9-9/10 (5 times)

For my last course for a while I have choosen to rerun the course I thought was most fun last year, but a bit improved! Therefore the course will be in traditional Swedish couple dances. We'll go through a few common and simple couple dances, with different versions, as snoa, schottis and waltz. Unlike many other dances many of these has a fixed pattern that can be very easy or more difficult. We'll firstly dance pretty easy dances and focus on the dance to be fun and social. We'll also mix traditional and modern music. If you took the course last year, you'll get a discount, see below. The course works fine for total beginners.

See video clips on a few of the dances here and more information about the dances here!
More information will probably come during the course.

Time: 17.15-19.00 (note the change of time since last semester)
Place:
the  Scania hall 

Fee per time 60 kr for members / 80 kr for others 
(please note that all memberships must be renewed)
The whole course 250 kr / 300 kr

Discount
You who attended the course "Traditional Swedish couple dances" last autumn may take this course for half price. You may choose to pay for each time separately or for the whole course at once, the offer holds for both alternatives. 


Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others. More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  8/9to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.


The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 100114 och senast uppdaterad 190311.