Arkiv
ARKIV
               

Nöjesdans.se (startsidan) Nöjesdansakuten (dansskolan)
Bröllopsvals - specialsida


KURSER 2004-2011

Här kan du se vilka danskurser som gavs under åren 2004-2011 och läsa mer om innehållet i dem. Följ länkarna för beskrivningar av kurserna eller läs längre ner för en sammanfattning. Notera att länkar och e-postadresser kanske inte stämmer längre.

Program med beskrivningar av kurserna

   
- Hösten 2011    - Våren 2011   
- Hösten 2010 - Våren 2010
- Hösten 2009 - Våren 2009
- Hösten 2008 - Våren 2008
- 2004-2007

COURSES 2004-2011

Here you can see which dance courses that were given during 2004-2011 and read more about them. Follow the links for descriptions of the courses of see further below for a summary. Please note that links and emailaddresses may not be correct anymore.

Programmes with description of the courses

   
- Hösten 2011    - Spring 2011   
- Autumn 2010 - Spring 2010
- Autumn 2009 - Spring 2009
- Autumn 2008 - Spring 2008
- 2004-2007Översikt över danskurserna (nedan)

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Overview over the dance courses (below)

2011 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


Hösten 2011

- Kick-off med Svenska pardanser 11/9
- Övrig tid: dansträning och privatlektioner

Våren 2011

- Bugg 23/1-20/2
- Latindanser 13/2-20/3
- Foxtrot & Wienervals 27/3-1/5
- Snabbkurser i vals för par (1 ggn/kurs) 13/3, 8/5, 22/5
- Snabbkurser och dansträning i maj

Autumn 2011

- Kick-off with Swedish couple dances, 11/9
- Remaining time: dance practise and private lessons

Spring 2011

- Bugg 23/1-20/2
- Latin dances13/2-20/3
- Foxtrot & Viennese waltz 27/3-1/5
- Quick courses in waltz for couples (1 time/course) 13/3, 8/5, 22/5
- Quick courses and dance practise in May
Hösten 2010

- Första-hjälpen-kurs i dans 12/9
- Modern vals 19/9-7/11
- Snabbkurs i samba 26/9 + 3/10
- Tango & quickstep 24/10-5/12 (+12/12)
- Svenska traditionella pardanser 14/11-12/12


Våren 2010

- Cha cha, nybörjare, 17/1-31/1. 
- Tango fortsättning, 17/1-31/1 (efter cha cha-kursen) 
- Baldans, nybörjare, 14/2-18/4. 
- Wienervals som egen kurs, 11/4-18/4. 
- Snabbkurs i vals för par, 25/4 (16.15-18.00)!
- Snabbkurs i bugg 16/5-23/5 (16.15-18.00)! 
- Baldans, repetitionslektion, 16/5 och träning, 23/5.
- Snabbkurs inför balen, 29/5 trol. 11-13.

Autumn 2010

- First-Aid-course in dancing 12/9
- Modern waltz  19/9-7/11
- Quick course in Samba 26/9 + 3/10
- Tango & Quickstep 24/10-5/12 (+12/12)
- Swedish traditional couple dances 14/5-12/12


Spring 2010


- Cha cha, beginners, 17/1-31/1. 
- Tango intermediate, 17/1-31/1 (after the cha cha-course),
- Ballroom dances, beginners, 14/2-18/4. 
- Viennese waltz as a separate course, 11/4-18/4. 
- Quick course in Waltz for couples, 25/4 (16.15-18.00)! 
- Quick course in Bugg 16/5-23/5 (16.15-18.00)! 
- Ballroom dances, repetition lesson, 16/5 and practise, 23/5.
- Quick course for the ball, 29/5 probably 11-13. 


Hösten 2009

- Första-hjälpen-kurs i dans 6/9
- Allmänbildningskurs i dans, i två delar:
- Bugg 13/9-4/10
- Foxtrot, vals & schottis, 11/10-8/11 (ej 18/10)
- Tango, 15/11-13/12


Våren 2009

- Bugg 18/1-15/2
- Baldanser, 22/2-26/4
- Cha cha & Salsa, 3/5-31/5

Autumn 2009

- First-Aid-course in dancing 6/9
- Common knowledge-course in dancing, in two parts:
- Bugg, 13/9-4/10
- Foxtrot, Waltz & Schottis, 11/10-8/11 (not 18/10)
- Tango, 15/11-13/12 

Spring 2009

- Bugg, 18/1-15/2
- Ballroom dances, 22/2-26/4
- Cha cha & Salsa, 3/5-31/5
Hösten 2008

- Första-hjälpen-kurs i dans 14/9
- Nybörjarkurs i cha cha, 6 ggr från 21/9
- Partydanser, 3 ggr från 28/9
- Snabbkurs i grundläggande vals, 1 ggn 19/10
- Tango & Quickstep, 5 ggr från 26/10
- Bugg & Samba, 3 ggr från 30/11


Våren 2008

- Nybörjarkurs i baldans, särskilt till storbandsmusik 3/2-27/4, 8+2 ggr.
(foxtrot, modern vals och quickstep + wienervals). 
- Tango, cha cha och ngt mer 4/5-1/6.

Hösten 2008

- First-Aid-course in dancing, 14/9
- Beginners course in Cha cha, 6 times starting 21/9
- Partydances, 3 times starting 28/9
- Quick course in basic Waltz, 1 time 19/10
- Tango & Quickstep, 5 times starting 26/10
- Bugg & Samba, 3 times starting 30/11


Spring 2008

- Beginners course in ballroom dances, especially to big band music 3/2-27/4, 8+2 times
(Foxtrot, Modern waltz and Quickstep+Viennese waltz). 
- Tango, Cha cha and more 4/5-1/6.
Hösten 2007

1. Första-hjälpen-kurs i dans 16/9, 1 gång. 
2. Kurs i tango, rumba, mambo och jive  30/9-11/11 (ej 21/10), 6 ggr. 
3. Juldanskurs i svenska danser 18/11-16/12, 5 ggr


Våren 2007

1. Första-hjälpen-kurs i dans 18/2 (ev. också 29/4), 1 gång. 
2. Nybörjarkurs i baldans 25/2-29/4 (ej 11/3, 8/4, 15/4), 7 ggr
3. Fortsättningskurs 6/5-3/6, 5 ggr

Autumn 2007

1. First-Aid-course in dancing 16/9, 1 time. Register not later than 12/9!
2. Course in tango, rumba, mambo and jive, 30/9-11/11 (not 21/10), 6 times.
3. Christmas dance course in Swedish dances 18/11-16/12, 5 times

Spring 2007

1. First-Aid-course in dancing 18/2 (ev. also 29/4), 1 time. 
2. Beginners course in ballroom dancing , 25/2-29/4 (not 11/3, 8/4, 15/4), 7 times
3. Intermediate course 6/5-3/6, 5 times

Hösten 2006

1. Första-hjälpen-kurs i dans 24/9
2. Allmänbildningskurs i dans 1/10-5/11
3. Introduktion i tävlingsdans 12/11-10/12


Våren 2006

 - Danskurs för baler och andra stora fester (nybörjarkurs i foxtrot, vals och wienervals om 8 gånger)
 - Första-hjälpen-kurs i dans (snabbkurs för folk med "två vänsterfötter")

Autumn 2006

1. First-Aid-course in dancing 24/9
2. Let's Dance 1/10-5/11
3. Strictly Ballroom 12/11-10/12


Spring 2006

 - Dance course for balls and other big events (beginners course in ballroom dancing on 8 Sundays).
 - First-Aid course in dancing (quick course for people with "two left feet")
Våren 2005

Danskurs för stora fester och bal!

Spring 2005

Dancing course for big events and balls!
Våren 2004

Gamla danser för moderna dansare - nybörjarkurs i svensk folkdans/gammeldans

Spring 2004

Old dances for modern dancers - beginners course in swedish traditional dances

(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.