DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik
About the dancesVideoklippDance music

QuickstepQuickstep

Olika sorters quickstep

Quickstep är en av de få av de internationellt kända danserna som bara finns i en version och det är den internationella. I amerikansk tävlingsdans ingår bl.a. modern vals och tango, men inte denna dans. Däremot dansas den socialt i USA.

Different kinds of Quickstep

Quickstep is one of very few international known dances that exists only in one version and that is the International. In American competition dancing, Modern waltz and Tango are included, among others, but not this dance. It is danced socially in the USA though.

Dansens historia

Quickstep utvecklades i England på 1920-talet från en kombination av den tidens modedanser som Foxtrot, Charleston, Shag, Peabody och Onestep och dansades till snabbare musik än den vanliga foxtroten, vanligen ragtime jazz. Dansen standardiserades 1927. Sedan har dansen blivit ännu snabbare och fått många fler turer. Den är nu en av de fem standarddanserna i internationell tävlingsstil.


The History of the dance

The Quickstep evolved in England during the 1920s from a combination of the fashion dances of the time, such as Foxtrot, Charleston, Shag, Peabody and Onestep and was danced to quicker music than the regular Foxtrot, usually ragtime jazz music. The dance was standardized in 1927. Since then the dance have become quicker and have gained a lot of more figures. It is now one of the five standard dances in the international competition dance style.

Karaktären i quickstep

Dansen påminner både om foxtrot och modern vals, men har en helt egen stil. Den är lika elegant och glamorös som slowfox,  men också energisk. Dansarna ska se ut att vara mycket lätta på fötterna och nästan sväva över golvet. Fattningen är densamma som i modern vals och slowfox och det korrekta tävlingstempot ligger på ca 50 bpm (takter per minut). Numera dansas den vanligen till snabb storbandsmusik.


The Character of Quickstep

The dance has traits from both Foxtrot and Modern waltz but has its own unique style. It is just as elegant and glamorous as Slowfox, but also energetic. The dancers should appear to be very light on their feet and almost float over the floor. The hold is the same as in Modern waltz and Slowfox and the correct tempo for competitions is around 50 bpm (beats per minute). Nowadays it's usually danced to quick big band music.


Hur ser dansen ut?

Vill du se hur dansen kan se ut? Se sidan med videoklipp för filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? See the page with video clips for films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Dean Martin - I'm sitting on the top of the world (ca 43 bpm)
Frank Sinatra - I get a kick out of you (ca 44 bpm)
Dean Martin - Gentle on my mind (47 bpm)
Dion & The Belmonts - Teenager in love (47 bpm)
Helen Shapiro - Walking back to happiness (49 bpm)
Bette Midler - Billy A Dick (ca 50 bpm)
Östen me resten - Hon kommer med solsken (53 bpm)
Vaya con dios - Na Neh Nah (57 bpm)

How does the music sound?

Links to Youtube
Dean Martin - I'm sitting on the top of the world (ca 43 bpm)
Frank Sinatra - I get a kick out of you (ca 44 bpm)
Dean Martin - Gentle on my mind (47 bpm)
Dion & The Belmonts - Teenager in love (47 bpm)
Helen Shapiro - Walking back to happiness (49 bpm)
Bette Midler - Billy A Dick (ca 50 bpm)
Östen me resten - Hon kommer med solsken (53 bpm)
Vaya con dios - Na Neh Nah (57 bpm)

Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Quickstep
Wikipedia - Quickstep

Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Quickstep
Wikipedia - Quickstep

Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100401, omgjord 180215 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share