DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideo clipsDance music

Videoklipp

På de här sidorna kan du hitta länkar till videoklipp på danserna!
Observera att det är svårt att hålla alla länkar uppdaterade, så sök gärna på Youtube om någon länk inte fungerar.

Modern vals Cha cha Bugg
Wienervals Rumba Foxtrot
Tango (internationell) Samba Gammalvals
Quickstep Jive                         Schottis                
Slowfox
Hambo

Extra - Tiodanserna, exempel (alla danser inom standard och latin).
Extra - Gammaldanser (gammalvals, schottis, polka, snoa, hambo & polskor)Nöjesdans.se

Video clips

On these pages you can find links to video clips on the dances!
Please note that it is difficult to keep all the links updated, so please search on Youtube if a link don't work.

Modern waltz Cha cha Bugg
Viennese waltz Rumba Foxtrot
Tango (international) Samba Old-time waltz
Quickstep Jive                         Schottis                
Slow foxtrot
Hambo

Extra - Tendances, examples (all dances within Standard and Latin).
Extra - Traditional couple dances (Swedish waltz, schottis, polka, snoa, hambo, polskas)
Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100118, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share