DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance musicRumba


Olika sorters rumba

Liksom t.ex. den närbesläktade dansen cha cha finns rumba i flera sinsemellan ganska olika varianter. Den rumba vi dansar är den internationella som dansas i tävlingssammanhang. Dessutom finns en kubansk och en amerikansk rumba. Den kubanska dansas till snabbare musik och har inte mycket gemensamt med den internationella rumban. Den amerikanska dansas till samma typ av musik men delvis andra steg och figurer.

Different kinds of Rumba

Like for example the related dance Cha cha the Rumba exist in several mutually quite different versions. The Rumba we dance is the international used in competitions. In addition, there is a Cuban and an American rumba. The Cuban is danced to quicker music and has little in common with the international Rumba. The American Rumba is danced to the same kind of music, but has partly different steps and figures. 

Dansens historia

Rumba kommer från Kuba, liksom cha cha, mambo och salsa m.fl. danser. Ursprunget bygger på afrikanska rytmer och den finns i flera olika varianter med olika rytm och dansstil. Dansen uppstod i Havanna på 1890-talet och uppfattades då som oanständig, men blev populär på 1940-talet. Tiodansens rumba uppstod på 1930-talet från en slags rumba som dansades till musikstilen son, som då dansades både i Amerika och Europa. Den kom att få den form dansen har idag genom dansläraren Pierre Zurcher-Margolle, känd som Monsieur Pierre, som besökte Kuba 1951-1953 för att ta reda på vad kubanerna dansade. Dansen togs sedan upp bland tävlingsdanserna i Europa och spred sig därifrån. Dansen har kvar namnet från den ursprungliga rumban, men dansas idag till mycket långsammare musik och har fått mer komplicerade figurer.  Den amerikanska varianten har delvis andra figurer, men denna dansas enbart socialt numera. Det korrekta tempot för rumba som tävlingsdans ligger på ca 25 bpm. 

The History of the Rumba

Rumba comes from Cuba, as well as Cha cha, Mambo and Salsa, etc. dances. The origin is based on African rhythms and it exists in several versions with different rhythm and dance style. The dance originated in Havana in the 1890s and was then regarded as obscene, but became popular in the 1940s. The Rumba of the tendances arose in the 1930s from a kind of Rumba that was danced to the music Son, which was at that time danced both in America and Europe. The dance got its form by dance teacher Pierre Zürcher-Margolle, known as Monsieur Pierre, who visited Cuba for 1951-1953 to find out what the Cubans danced. It was then taken up among the competition dances in Europe and spread from there. The dance still has the name of the original Rumba, but today it is danced to much slower music and have more complex figures. The American version has partly different figures, but is only danced socially today. The correct tempo for Rumba as a competition dance is around 25 bpm.

Karaktären i rumba

Dansen är långsam och sensuell med mycket höftrörelser och skarpa växlingar mellan långsamma och snabba steg. Rumba har många figurer gemensamt med cha cha och salsa, men är långsammare i stilen och mer romantisk. P.g.a. det kallas den ofta 'kärlekens dans'.

The Character in Rumba

The dance is slow and sensual with a lot of hip movements and sharp fluctuations between slow and quick steps. Rumba has many characters in common with Cha cha and Salsa, but is slower and has a more romantic style. Because of that, it is often called the 'dance of love'.

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur dansen kan se ut? Se sidan med videoklipp för att se filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Check the page with video clips to see films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Patsy Cline - Crazy (19 bpm)
Julio Iglesias - Intentando otra vez enamorarte (19 bpm)
Ronan Keating - If tomorrow never comes (20 bpm)
Dina Carroll - The perfect year (from Sunset Boulevard) (24 bpm)
Shirley Bassey - Where do I begin (Love Story)  (24 bpm)
Celine Dion - Falling into you (24 bpm)
Gloria Estefan - I'm not giving you up (24 bpm)
Madonna - I'd be surprisingly good for you (26 bpm) (1 min in i klippet)
Sheena Easton - Summer's over (26 bpm)
Daniel Lemma - Haze (28 bpm)
Doris Day - Perhaps, perhaps, perhaps (28 bpm)
Robbie Williams & Nicole Kidman - Something stupid (27 bpm)


How does the music sound?

Links to Youtube
Patsy Cline - Crazy (19 bpm)
Julio Iglesias - Intentando otra vez enamorarte (19 bpm)
Ronan Keating - If tomorrow never comes (20 bpm)
Dina Carroll - The perfect year (from Sunset Boulevard) (24 bpm)
Shirley Bassey - Where do I begin (Love Story)  (24 bpm)
Celine Dion - Falling into you (24 bpm)
Gloria Estefan - I'm not giving you up (24 bpm)
Madonna - I'd be surprisingly good for you (26 bpm) (1 min after clip starts)
Sheena Easton - Summer's over (26 bpm)
Daniel Lemma - Haze (28 bpm)
Doris Day - Perhaps, perhaps, perhaps (28 bpm)
Robbie Williams & Nicole Kidman - Something stupid (27 bpm)


Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Rumba, International style
Wikipedia - Rumba (svensk version)


Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Rumba, International style
Wikipedia - Rumba
Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmasterSidan skapad 100412, omgjord 180215 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share