DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance musicSamba
Olika sorters samba

Samba finns huvudsakligen i två varianter, en som dansas som tävlingsdans internationellt och en som dansas som karnevalsdans i Brasilien och numera även på andra håll. I sambans hemland finns dock flera varianter, varav minst en dansas som pardans. Det finns dock ingen särskild amerikansk variant som för t.ex. vals och rumba. Mellan samban som pardans och som karnevalsdans är skillnaderna idag mycket stora.


Different kinds of Samba

Samba exists essentially in two versions, one of which is danced in international competition dancing  and one which is danced as a carnival dance in Brazil and now elsewhere too. In the homeland of the samba however, there are several versions, of which at least one is danced as a couple dance. There is no specific American variant unlike for example waltz and rumba. Between the samba as couple dance and as carnival dance, the differences are now very great.

Dansens historia

Samba kommer ursprungligen från Brasilien och finns både som pardans och som karnevalsdans. Den innehåller en mix av element från både afrikanska, europeiska och indianska danser och har förändrats ganska mycket sedan den började dansas. I Brasilien finns den också i flera olika varianter, var och en med sin musikstil. Från Brasilien spred samban sig först till Nordamerika och kom till Europa från USA efter andra världskriget. Den variant vi dansar idag fick sin form på 1950-talet när det fastställdes regler så att dansen kunde dansas likadant överallt. Den skiljer sig ganska mycket från originalet. Som internationell pardans ingår den i tävlingsgrenen tiodans som en av de fem latin-amerikanska danserna. Själva stegen påminner ganska mycket om vals med tre steg i varje takt, men dansas till musik med två eller fyra taktdelar i varje takt och med en särskild karaktär. Den påminner en del om både cha cha och salsa med en mängd turer som kan improviseras. Det korrekta tempot för samba som tävlingsdans ligger på ca  50-52 bpm.The History of the Samba

Samba originated in Brazil and exists both as a couple dance and as a carnival dance. It contains a mix of elements from both the African, European and Native American dances and have changed quite a lot since it originated as a dance. In Brazil, there are also several versions, each with their style of music. From Brazil, the samba spread first to North America and came to Europe from the United States after World War II. The version we dance today took shape in the 1950s when rules were set so that the dance was danced in the same way everywhere. It is quite different from the original. As an international couple dance it is included in the contest area tendance as one of the five Latin-American dances. The actual steps reminds pretty much about waltz with three steps in each beat, but is danced to music with two or four stroke parts in each measure and with a special character. It ressembles a lot on both the cha cha and salsa with a variety of figures that can be improvised. The correct tempo for samba as a competition dance is around 50-52 bpm.

Karaktären i samba

Dansen är ganska snabb, med ett speciellt "bounce" som dansaren får fram genom att böja och sträcka på benen, och med mycket höftrörelser. Den innehåller flera olika rytmer och byter ofta rytm genom dansen.

The Character in samba

The dance is pretty fast, with a special bounce that the dancers make by bending and stretch their legs, and with a lot of hip movements. It consists of several different rhythms and often change the rhythm through the dance.

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur dansen kan se ut? Se sidan med videoklipp för att se filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Check the page with video clips to see films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Julio Iglesias - Baila Morena (42 bpm)
Las Ketchup - Kusha Las Payas (46 bpm)
Lill Lindfors - Hör min samba (48 bpm)
Julio Iglesias - Aqua dulce, Aqua sala (49 bpm)
Jennifer Lopez - Ain't it funny (50 bpm)
Pandora - Sands of time (50 bpm)
Gloria Estefan - Oyé (50 bpm)
Enrique Iglesias - The rhythm divine (51 bpm)
Ellah Fitzgerald - A tisket a tasket (51 bpm)
Mungo Jerry - In the summertime (51 bpm)
Alphaville - Big in Japan (52 bpm)
ABBA - Dancing queen (52 bpm)
Sakis Rouvas - Shake it (54 bpm)
Las Ketchup - Krapuleo (56 bpm)
John Paul Young - Love is in the air (60 bpm)


How does the music sound?

Links to Youtube
Julio Iglesias - Baila Morena (42 bpm)
Las Ketchup - Kusha Las Payas (46 bpm)
Lill Lindfors - Hör min samba (48 bpm)
Julio Iglesias - Aqua dulce, Aqua sala (49 bpm)
Jennifer Lopez - Ain't it funny (50 bpm)
Pandora - Sands of time (50 bpm)
Gloria Estefan - Oyé (50 bpm)
Enrique Iglesias - The rhythm divine (51 bpm)
Ellah Fitzgerald - A tisket a tasket (51 bpm)
Mungo Jerry - In the summertime (51 bpm)
Alphaville - Big in Japan (52 bpm)
ABBA - Dancing queen (52 bpm)
Sakis Rouvas - Shake it (54 bpm)
Las Ketchup - Krapuleo (56 bpm)
John Paul Young - Love is in the air (60 bpm)


Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Dancelovers - History of the Samba
Wikipedia - Samba (svensk version)


Do you want to know more?

See the following pages:
Dancelovers - History of the Samba
Wikipedia - SambaDenna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 101005, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share