Nöjesdansakuten Bröllopsvals


Startsidan
Vad är bröllopsvals?
Tips & goda råd för bröllopsvalsen
Tips på valsmusik
Lär dig dansa bröllopsvals!
Lär dig själv!
Kontakt
Vanliga frågor (och svar)


ALLMÄNNA TIPS & RÅD UNDER TRÄNINGEN VÄLJA VALS   BOKA LEKTION       


Vals för "dummies"


Har du två vänsterfötter och inte en susning om vad takt är för något? Är det lika illa med din partner? Vill du inte lära dig dansa vals men känner att du måste? Eller är ni bara väldigt sent ute och hinner inte ta någon lektion?

På den här sidan lär jag ut några enkla knep man kan ta till för att i alla fall klara sig hjälpligt runt golvet och som är så enkla att man inte behöver ta några lektioner för att klara dem. Du kan också testa detta innan du tar en lektion för att ta reda på om du är intresserad av en lite mer avancerad lektion än detta! Nedan går jag igenom några enkla grunder i s.k. "fuskvals" (förenklad gammalvals). Det finns även en fortsättningsnivå om ni vill lära er mer än detta, se denna sida.

Se även sidan Lär dig själv för länkar till instruktionsvideor för wienervals, tips för att välja rätt vals m.m.

Se även Fortsättningslektion - Vals för dummies del 2.
Vals för "dummies" i 10 enkla steg


1. Valstakt
Börja med att sätta på en låt med tydlig valstakt, se länken för exempel på bra och tydliga valser för träning. Kan du höra taktdelarna? 1-2-3-1-2-3 osv? Ettan är mer markerad och två och tre mindre markerade. Lyssna efter vilket instrument som markera takten. Testa några olika låtar i olika tempo. Välj sedan en ganska långsam låt (26-35 bmp) för träningen nedan. Om ni vill ha en snabbare vals kan ni byta när ni hunnit träna in stegen. Försök nu lyfta fötterna på varje etta, dvs. 1 - lyft höger och sätt ned igen, vila på 2-3, 1- lyft vänster och sätt ned igen och vila på 2-3. Det kanske krävs lite träning innan takten och fötterna är överens, men börja med att bara lyssna om det är svårt. Skulle det visa sig helt omöjligt att höra takten i någon vals kanske ni ska välja en som ingen annan heller hör takten i...(då hör ju ingen att ni gör fel!).


2. Gå i takt
Stäng av musiken och bara räkna 1-2-3 när du gör följande:
Börja med fötterna ihop och flytta höger fot i sidled ungefär en axelbredd ut åt sidan och sätt ned på 1. Dra med vänsterfoten intill höger, men sätt inte ned den på 2. Vila på 3. Flytta vänster fot i sidled utåt vänster sida och sätt ned på 1. Dra med högerfoten på två men sätt inte ned den.Vila på 3. Upprepa några gånger. Testa samma sak med musik (fortfarande en och en)!

3. Valssteg - gå på alla taktdelarna
Detta steg kan utelämnas om det känns för svårt. Nu ska vi gå på alla taktdelarna. Fortfarande en och en utan att hålla i varandra.
Börja med fötterna ihop och flytta höger ut i sidan på 1 som vi gjorde ovan. Dra med vänsterfoten och sätt ned jämte högerfoten på 2. Lyft högerfoten och sätt ned den igen på samma ställe på taktdel 3. Du har nu vänster fot ledig.
Ta ett sidsteg med vänster som vi gjorde ovan på 1. Dra med högerfoten och sätt ned den jämte vänsterfoten på 3. Lyft vänsterfoten och sätt ned på samma ställe på 3. Du har nu höger fot ledig och kan börja om från början igen med sidsteg till höger. Öva utan musik först.

4. Nu ska vi rotera lite också!
Nästa gång du tar ett sidsteg med höger på 1 ska du inte sätta ned foten parallellt med vänster utan lite framför där du satte den förut, dvs. ta ett steg utåt sidan och lite grann framåt (kanske en decimeter är lagom att börja med).
Du går alltså sidsteg med höger åt höger sida och lite framåt, dra intill vänsterfoten och a) sätt inte ned den som 2 ovan, eller b) sätt ner den och trampa på stället på tredje taktslaget, som 3 ovan.
När du sedan går åt sidan med vänster sätter du ner den lite bakom där du skulle ha satt ner den annars. Dra intill högerfoten och som ovan antingen vila med vikten kvar på vänster på tredje takslaget eller sätt ner höger och trampa med vänster på stället. Du går alltså lite framåt med höger fot och lite bakåt med vänster fot. På detta sätt kommer du att rotera långsamt runt din vänstra axel.
Du kan förstås lika gärna rotera runt din högra axel genom att göra tvärtom som ovan, dvs. sätta ner högerfoten lite bakom där du brukar och vänsterfoton på nästa etta i musiken lite framåt. Om du känner att detta var enkelt kan du testa att göra båda. Gör några steg utan förflyttning emellan för att underlätta växlingen.

5. Överkurs! Öka rotationen och byt håll.
Testa att flytta foten mer bakåt respektive framåt varje gång du tar ett sidsteg så att rotationen ökar. Testa att variera mellan att rotera bara lite och rotera lite mer. Testa också att byta håll. Det gör du genom att i stället sätta ner höger fot lite bakom där du annars skulle ha satt ner den och vänster fot lite framför så att du roterar runt vänster axel.


6. Förflytta dig runt i rummet också (kan hoppas över om tiden inte räcker!)
Dansriktningen är alltid motsols runt rummet. Börja med att kolla vilket håll det blir i det rum du befinner dig.
Det enklaste sättet att förflytta sig framåt med de steg vi har gått igenom är att sick-sacka sig fram. Det betyder att du börjar diagonalt framåt så att du står med höger sida och ryggen vänd mot väggen och näsan mot mitten av golvet. Ta sedan det första steget på 1-2-3 som i steg 2 och 3 ovan, dvs utan förflyttning framåt. Sedan vrider du så att du står diagonalt framåt med näsan mot väggen och tar det andra steget med vänster åt sidan som i stegn 2 och 3 ovan. Vridningen ska ske samtidigt som du tar steget på 1.Nu har du förflyttat dig en liten bit. Upprepa för att komma längre framåt. Växla med rotation som i steg 4 och 5 ovan.

7. Dansa tillsammans! Ja, just det, du skulle ju inte dansa ensam...
Börja med att kolla så att båda kan sina egna steg. För att det hela ska fungera måste ni börja på olika fötter så om en börjar med sidsteg med höger fot måste den andra börja med sidsteg med vänster fot. Bestäm vilka fötter ni ska börja på. En bra tumregel är att den som för alltid ska börja framlänges. Förslagsvis börjar den som för med höger fot och  med att titta framåt i dansriktningen. Detta kan kännas ovant för den som följer som nu får göra det vi har gått igenom baklänges i stället för framlänges och börja med vänster i stället för med höger. Träna på detta en och en om ni behöver.
Bestäm vem som ska föra, eller i alla fall vem som ska börja föra, och ta sedan en fattning som känns bra. Vanligtvis håller den som för höger hand på följarens skulderblad på dennes rygg medan följaren vilar sin vänster hand på förarens axel eller överarm. Följarens högerhand läggs i förarens vänsterhand och de knäppta händerna hålls upp i en bekväm höjd. Försök att hålla armarna stilla hela tiden medan ni dansar! Armarna rör sig förstås när kroppen rör sig, men inte på egen hand så att säga. Se också till att stå så att bådas högerfot pekar mellan den andres fötter. På så sätt minskar ni risken att gå på varandra...
Och en sak till: bestäm vem som för! Det spelar inte så stor roll vem (även om det brukar vara herren som ska föra), men det är viktigt att bara en i taget för! Den som för ska vara bestämd och planera ett steg i förväg. Den som följer ska följa med, men inte försöka ta över för att "hjälpa till". Om det är omöjligt att få till förningen kan ni bestämma vad ni ska göra innan så kan ni hjälpas åt att fixa det.

8. Testa tillsammans
Så, då har vi löst fattningen och fötterna! Testa nu att dansa tillsammans utan musik först. Långsamt. Det brukar kännas konstigt i början och förningen kan vara lite knepig, men träna en stund så går det säkert bättre. Räkna 1-2-3 högt om ni behöver för att hitta rätt i takten. Testa till musik och börja med en väldigt långsam låt eftersom det oftast är lättare. Räkna gärna takten till låten högt i början. Försök ta er runt i en liten cirkel på golvet med stegen vi gått igenom. Om ni kommer av er: bara stanna och börja om igen. Gör inget väsen av det så kommer förhoppningsvis ingen att märka något... Bestäm från början vilka fötter ni ska börja på ifall ni måste börja om så ni är överens.

9. Lägg till en snygg inledning och avslutning.
Ett förslag på inledning: gå tillsammans in på dansgolvet, hand i hand (föraren håller följaren i höger hand). Håll händerna lite högre upp så att det ser ut som om den som för leder sin följare ut på dansgolvet. Gå i dansriktningen (se lektion 6 ovan) med följaren på utsidan och kanske ett halvt varv runt golvet, och ställ sedan upp och börja dansa. En annan variant är att föraren snurrar följaren under armen och sedan gör en snygg uppbjudning. I själva uppbjudningen är det snyggt om ni lägger till bockning/nigning.
Ett förslag på avslutning: lyft förarens höger hand och följarens vänster hand och snurra följaren ut under de lyfta armarna. Stanna hand i hand vända mot publiken. Tacka varandra/publiken med en liten bockning/nigning. Vänd runt och tack igen om publiken står på flera sidor av golvet. Avsluta med kram och puss!

10. Om allt går fel ändå...
Le som sjutton så kommer ingen att titta på dina fötter.... :-)

Vill du se hur den här dansen kan se ut? Leta upp ett videoklipp på när Kronprinsessan Victoria dansade bröllopsvals med sin Daniel. De har en lite mer avancerad inledning och lite onödigt snabb musik, men annars är det i princip samma steg som ovan.

Blev du sugen på att lära dig mer? Forsätt gärna till sidan med Vals för dummies del 2. Ta gärna också en titt på videoklippen på gammalvals och wienervals för mer inspiration och hör av dig till mig om du har frågor eller vill boka in en lektion!

        
Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster, sidan skapad 100704 och senast uppdaterad 210912.